A weboldalunk címe: http://digilean.hu.

Az adatkezelés jogalapja

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmazunk és betartunk. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
    összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • az adatvédelmi koncepció a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik ,melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

Az adatkezelés célja: űrlapok kitöltése, kapcsolatfelvételi adatok rögzítése, jelentkezők regisztrálása, nyilvántartása, kapcsolattartás, beléptetés, számlázás.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájáruláson alapul. Rendezvények esetében viszont az adatok megadása a jelentkezéssel létrejövő szerződés megkötéséhez kötelező. A jelentkezés során, speciális esetekben hozzájárulását kérjük adatai feltüntetéséhez vagy kép-és hangfelvétel készítéséhez. Ezek célja szolgáltatás teljesebbé tételé vagy későbbi marketingkommunikációs célú felhasználás.

Rendezvényekkel, képzésekkel kapcsolatban kezelt adatok köre: felnőttképzési törvény által előírt személyi adatok, név, e-mail cím, cégnév, telefonszám, munkakör, cég adószáma, tagsági forma, számlázási cím, számla postázási cím, dátum és időpont.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. titkárságának munkatársai, valamint az egyes rendezvények, képzések szervezése és lebonyolítása alkalmával a Magyar DigiLean Egyesület tagvállalatainak munkatársai. (a pontos lista a jelen dokumentum végén található)

Az adatkezelés időtartama: határozatlan ideig, legkésőbb az Érintett törlési kérelméig vagy a törvényben meghatározott időtartam lejártáig (ld. felnőttképzési törvény).

Az adatokat megismerhetik: az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. titkárságának munkatársai valamint az egyes rendezvények, képzések szervezése és lebonyolítása alkalmával a Magyar DigiLean Egyesület tagvállalatainak munkatársai.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

– postai úton a 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 15 címen,

– e-mail útján az info@digilean.hu  címen.

Sütik

A weboldal látogatása során az Ön számítógépére ún. „cookie-k“ települhetnek. A cookie-k apró adatok, amelyek az Ön böngészőjén keresztül a végberendezésére kerülnek elmentésre annak érdekében, hogy az Ön számítógépe és a weboldalunk közötti információcserét meghatározott beállítások elmentésével megkönnyítsék.

Főszabályként a cookie-k használata által személyes adatkezelés nem történik, amennyiben azonban erre mégis sor kerülne, e tényről Önt kifejezetten tájékoztatjuk és személyes adatának kezeléséhez kifejezett hozzájárulását kérjük. Amennyiben nem szeretné, hogy az Ön által használt végberendezés beazonosításra kerüljön, kérjük, böngészője beállítása során használja a „cookie-k törlése“, „cookie-k blokkolása“ funkciókat. Rövid összefoglalót a témában alább talál. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k használatának engedélyezése hiányában weboldalunk egyes funkciói nem, vagy csak korlátozottan használhatóak.

Funkciójuk, illetve felhasználási céljukat tekintve a cookie-kat négy kategóriába sorolhatjuk: a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen cookie-k, teljesítmény cookie-k, funkcionális cookie-k és célzott vagy reklámcélokhoz kötődő cookie-k. Weboldalunk a lenti kategóriák közül a teljesítmény cookiek-et használja, a Google analytics működése érdekében.

A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen cookie-k

Elengedhetetlenek ahhoz, hogy Ön a weboldalon navigálni tudjon, illetve a weboldal alapfunkcióit kezelhesse.

Teljesítmény cookie-k

Weboldalunk felhasználási módjairól, szokásairól gyűjtenek információkat, mint például: az Ön által használt internet böngésző, illetve operációs rendszer, az Ön weboldalának domain neve, a látogatások száma, a honlapon eltöltött átlagos időtartam, látogatott oldalak.

Ezek a cookie-k nem mentenek olyan információkat, amelyek a személyes azonosítást lehetővé teszik.

A cookie-k segítésével gyűjtött információk aggregáltak, ebből eredően névtelenek. A teljesítmény cookie-k használatának célja tehát a weboldal felhasználóbarátabbá tétele, ezzel pedig a felhasználói élmény javítása. Az ilyen cookie-k használata ellen az „cookie-k letiltása“ alatt tiltakozhat.

Funkcionális cookie-k

Ezek a fajta cookie-k általánosságban véve lehetővé teszik az Ön által megadott adatok  elmentését, ezáltal biztosítva  személyre szabottabb funkciókat a felhasználó számára. Funkcionális cookie-k kizárólag az igényelt funkció lehetővé tétele céljából használható. Ilyen cookie-t tipikusan ez a weboldal nem gyűjt.

Célzott vagy reklámcélokhoz kötődő cookie

Célzottan a felhasználó számára releváns, érdeklődési köréhez illeszkedő tartalmak felkínálása érdekében használatosak. Ezen kívül használható egy hirdetés látogatási gyakoriságának korlátozására, reklámkampány hatékonyságának mérésére és irányítására. A cookie-k ezen típusa regisztrálja, hogy egy weboldal látogatott-e, avagy nem, illetve mely tartalmak használatosak. Ezek az adatok adott esetben harmadik személyekkel megosztásra kerülhetnek. Ezek a cookie-k gyakran harmadik személy érdekében álló oldalfunkciókkal vannak összekapcsolva Az ilyen cookie-k használata ellen az „cookie-k letiltása“ alatt tiltakozhat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem valamennyi, itt felsorolt cookie típussal találkozhat, ha oldalunkat mobilkészüléke segítségével keresi fel.

Teljesítmény cookie-k: Google Analytics

A Google Analytics nevű cookie-t weboldalunk folyamatos javítása, illetve hibafeltárás céljából használjuk. E körben többek között az Ön által látogatott oldal, beleértve annak meta adatait is, a látogatás időpontja és az Ön által használt böngésző adatai kerülnek rögzítésre és anonim módon kiértékelésre. Az adatgyűjtés és kiértékelés kizárásához Ön a böngészőjében beállíthatja a cookie-k kizárását. Ugyan ez a cookie nem gyűjt személyes adatokat, de technikailag alkalmas arra, hogy azonosítsa az Ön preferenciáit.

Amennyiben a cookie kizárásának beállítását törli, vagy új számítógépet cserél, vagy új böngészőt használ, a cookie kizárását újra be kell állítania.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Lásd: sütik/Teljesítmény cookie-k: Google Analytics

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül megadott adatokat a kérdéses ügyfélszolgálati tevékenység lezárásáig őrizzük meg, kivéve, ha erről bármely törvényi előírás, rendelet eltérően rendelkezik (a leghosszabb időtartam érvényes minden esetben).

Hírlevelek

Az adatkezelés célja: a weboldalon található hírlevél feliratkozás, kapcsolatfelvételi űlapok kitöltése vagy az egyes rendezvények, kampányok regisztrációja során az érdeklődő feliratkozik hírlevelekre, ehhez kifejezett hozzájárulását adva. Hírleveleinkben rendszeres tájékoztatást kap szakmai hírekről, a Magyar DigiLean Egyesület valamint közvetlenül az egyesület tagvállalatainak eseményeiről,
tevékenységéről. A hírlevél szolgáltatásról bármikor leiratkozhat az érdeklődő, a levelek alján található leiratkozás linkre kattintva. A leiratkozás során email címe törlésre kerül.
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, irányítószám, dátum és időpont, feliratkozási oldal linkje és egyéb, az adott témához illetve a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok.
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. titkárságának és a Magyar DigiLean Egyesület munkatársai.
Az adatkezelés időtartama: az érdeklődő leiratkozásáig.
Az adatokat megismerhetik: az AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft. titkárságának és a Magyar DigiLean Egyesület munkatársai.
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
– postai úton a 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 15 címen,
– e-mail útján az info@digilean.hu címen.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Az adatokat nem osztjuk meg harmadik személlyel.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászól a weboldalon található cikkekhez, bejegyzésekhez, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

Az eseményekre, rendezvényekre, képzésekre történő regisztráció során megadott adatokat a rendezvények zárásáig vagy a kapcsolódó pénzügyi és számlázási folyamatok teljesüléséig vagy a kapcsolódó törvényi előírásokban, rendeletekben meghatározott határidők lejártáig őrizzük meg (a leghosszabb időtartam érvényes minden esetben).

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A tájékoztatáskéréshez való jog

Az Érintett az Adatkezelőtől a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az Adatkezelő kilétéről, elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, adattovábbítás esetén a továbbított adatokról és az adatok címzettjeiről, panasz benyújtási és jogorvoslati lehetőségeiről. A Szolgáltató az Érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Érintett által megadott elérhetőségre küldött válaszban teljesíti.

Hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, ha igen információt kapjon az adatkezelés céljáról, az Érintett személyes adatok kategóriáiról, adattovábbítás esetén a címzettekről és a továbbított adatokról, az adatkezelés időtartamáról, adattovábbítás esetén a továbbított adatokról és az adatok címzettjeiről, külföldre történő továbbítás esetén a GDPR szerinti garanciák meglétéről, panasz benyújtási és jogorvoslati lehetőségeiről. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az Érintett a helyesbítéshez való jogát a gyakorlatban a Szolgáltató által biztosított Ügyfélszolgálat email címére küldött írásos formában gyakorolhatja. A Szolgáltató a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, melyről értesítést küld.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
– az Érintett visszavonja a hozzájárulás jogalapján megtett adatkezelését és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
– az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Nem alkalmazandó a törlés, amennyiben az adatkezelés szükséges:
– a vélemény-nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, közérdekből az  adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez.

Az Érintett a Szolgáltató által biztosított Ügyfélszolgálaton keresztül, írásban kérheti Szolgáltatótól a személyes adatainak a törlését.

A korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé tesz, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
Kérhető a zárolás, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Kérhető a zárolás arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Az Adatkezelő a zárolást kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelő közötti közvetlen továbbítását.

Ez a jog nem sértheti a törléshez való jogot, és nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy az adatkezelő közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végrehajtott adatkezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a Szolgáltató az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az Érintett az Szolgáltatónak a fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha az Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

A www.digilean.hu weboldal tulajdonosa:

Magyar DigiLean Egyesület
Adószám: 19348436-1-19
Nyilvántartási szám: 19-02-0004062
Cím: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 15.
Telefonszám: +36-88/326-186
E-mail: info@digilean.hu
Képzviseli: Tömpe László Zoltán, elnök

 

A Magyar DigiLean Egyesület képzések és egyéb rendezvények alkalmával adatkezelésben érintett kapcsolati adatai:

AURUM Oktatási Központ Szolgáltató Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 15 címen,
Telefonszáma: +36 88 326 186
E-mail címe: info@digilean.hu
Képviselője: Egyed Ildikó, ügyvezető igazgató

 

Norex ERP Consulting Kft.
Székhelye: 2000 Szentendre, Pásztor utca 61
Telefonszám: +36 20 920 90 90
E-mail: kulcsar.alexandra@norexerp.hu
Kontakt személy: Kulcsár Alexandra ügyvezető

 

Enterprise Communications Magyarország Kft.
Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 117-119
Telefonszám: (06 1) 471 2400
Kontakt személy: Czifrák Gábor Értékesítési vezető
Email: info(at)enterprisegroup.hu

 

Quantic Hungary Kft.
Székhelye: 1124 Budapest, Fürj utca 2
telefonszám: +36 30 69 33 000
E-mail: info(at)cloudberryiot.com
kontakt személy: Posta Attila ügyvezető

 

MIRO Digital Technologies Kft.
Székhelye: 2045 Törökbálint, FSD park 1. II. épület
Telefonszám: +36 30 39 47 000
E-mail:  attila.posta(at)miro.technology
Kontakt személy: Szegő Róbert ügyvezető

 

FALCON-VISION Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Zrt
Székhelye: 1043 Budapest, Dugonics u. 11.
Telefonszám: (06 1) 370 0010
E-mail: Jozsef.Kohalmi(at)falcon-vision.com
Kontakt személy: Kőhalmi József, ügyvezető

 

SeaCon Europe Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 14.
Telefonszám: 06 22 501-632
E-mail: berkovich.gabor(at)seacon.hu,
Kontakt személy: Berkovich Gábor István ügyvezető

 

EPIC lnnoLabs Nonprofit Kft.
Székhelye: 1111 Budapest, Kende utca 13-17
Telefonszám: +36 30 715 1601
E-mail: info(at)epicinnolabs.hu
Kontakt személy: Kádár Botond ügyvezető

 

Trigo Preciziós Méréstechnikai Kft
Székhelye: 2600 Vác, Gödöllői út 6. B. ép
info@kor-group.com
Telefonszám: (06 1) 431 7870
E-mail: tibor.branyik@trigo-group.com
Kontakt személy: Brányik Tibor, ügyvezető

 

Turck Hungary Kft.
Székhelye: 1023 Budapest Árpád fejedelem útja 26-28. Óbuda Gate, 2. em.,
Telefonszám: (06 1) 477 0740
E-mail: hungary(at)turck.com
Képviseletében: Estók Tibor, ügyvezető

 

Cariba RTS Hungary Kft.
Székhelye: 2461. Tárnok, Deák Ferenc utca 51
Telefonszám: +36 30 9905837
E-mail: krisztian.klem(at)leanbox.hu
Képviseletében: Klem Krisztian ügyvezető

 

GEToolbox Europe Kft.
Székhelye: : Szolnoki út 1. Alippa Industrial Park
Telefonszám: +36 30 3490804
E-mail: dorian.ilyes(at)getoolbox.com
Képviseletében:ilyés Dorián  ügyvezető

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)!
http://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html
posta cím:1530 Budapest, Pf.: 5.
cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu

 

A weboldal sütiket használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Kérjük ennek elfogadását!